მაიკროსოფტი და ეპლის დიზაინი

მაიკროსოფტი და ეპლის დიზაინი

ტექნოლოგიურმა გამოცემამ Zdnet-მა მოიპოვა მაიკროსოფტის საოპერაციო სისტემის ვინდოუსის პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოსაწერი ცენტრის – Windows Appstore-ის სურათები, საიდანაც ნათლად ჩანს, რომ გარდა მითვისებული სახელისა App store, რომელსაც ეპლი ხმარობს საკუთარი პროგრამების ბაზრისთვის, ასევე ვინდოუსის ეპსტორის დიზაინი იმეორებს Mac App Store-ის და ლინუქსის უბუნტუს დისტრიბუტივის Ubuntu Software Center-ის დიზაინის და კონცეფციის ძალიან ბევრ დეტალს. სურათები იხილეთ ქვემოთ.

Leave a Comment