დღის ციტატა ჯონ გრუბერისაგან

დღის ციტატა ჯონ გრუბერისაგან

ნუ იფიქრებთ iCloud-ზე, როგორც ახალ MobileMe-ზე, იფიქრეთ iCloud-ზე, როგორც ახალ iTunes-ზე.
ჯონ გრუბერი, 5 ივნისი, 2011 წ.

Leave a Comment

Related Posts