[ეს დღე ისტორიაში] 1979 წლის 22 თებერვალი

[ეს დღე ისტორიაში] 1979 წლის 22 თებერვალი

მრავალი წლის განმავლობაში Apple უშვებს ინოვაციურ პროდუქტებს. ერთ-ერთი ყველა ინოვაციური კომპანიის არსებობის მთელი დროის განმავლობაში გახლავთ Mac OS-ის ინტერფეისი.

მაგრამ კიდევ უფრო ნოვატორული იყო აპარატურული ინოვაციები.

როგორ შეძლო Apple-მა ასეთი შედეგების მიღწევა? მაშინ, როდესაც Lisa იქმნებოდა ინჟინერთა დიდი გუნდის მიერ, Mac, ისევე როგორც Apple II, ფაქტიურად ერთი ადამიანის მიერ იყო შექმნილი.

ის, რომ მაკი ისეთი გახდა, როგორც ჩვენ ვიცით, ერთი ადამიანის დამსახურებაა: ბარელ სმიტის. ის შესანიშნავად ერკვეოდა ელექტრონიკაში და შეძლო შეექმნა მაკი საკმაოდ მძლავრი თავისი დროისათვის. მაგრამ რაც ყველაზე საინტერესოა, ის ყველაზე ნაკლებ გასამრჯელოს იღებდა კომპანიაში.

Apple-მა ყველა დაბალანაზღაურებადი თანამშრომელი 1979 წლის 22 თებერვალს დაიქირავა.

Leave a Comment