გამოვიდა iOS-ის განახლება 10.3.1

გამოვიდა iOS-ის განახლება 10.3.1

სრულიად მოულოდნელად Apple-მა გამოუშვა განახლება iOS 10.3.1, ყველა მომხმარებლისათვის.

ეს მცირე ფორმის განახლებაა, რომელიც თავის თავში შეიცავს შეცდომების გასწორებას და წარმადობის გაზრდას. ასევე გასწორებულია iPhone-ისა და iPad-ის უსაფრთხოების მთელი რიგი საკითხები.

სრულიად დასაშვებია, რომ Apple-მა გადაწყვიტა უსაფრთხოების იმ ნახვრტების ამოვსება, რომლის საშუაოებითაც ჰაკერებს შეუძლიათ iCloud-ის ანგარიშების მიტაცება. ნებისმიერ შემთხვევაში, დაბეჯითებით გირჩევთ ამ განახლების დაყენებას.

განახლება დაახლოებით 100 მეგაბაიტს იკავებს.

Leave a Comment