40 მილიონი iPad 2011 წელს

iPad-ის მიუწვდომელი 500$-იანი მიჯნა

ეპლი აპირებს 40 მილიონი აიპედის წარმოებას და გაყიდვას 2011 წელს. ამ მიზნის მისაღწევად კალიფორნიულმა გიგანტმა  სამსუნგს, Wintek-ს და TPK -ს შეუკვეთა 7.8 მილიარდი დოლარის თაჩ დისპლეები და სხვა მოწყობილობები, რითიც დღეისათვის ტაბლეტური თაჩ  დისპლეების მსოფლიო მარაგის 60% -ს დაეპატრონა, რამაც თავის მხრივ გამოიწვია  უახლესი ტექნოლოგიის მქონე ე.წ. Capacitive დისპლეების ნაწილობრივი დეფიციტი და რაც ეპლის უახლოეს კონკურენტებს – RIM-ს, მოტოროლას და HP-ს აიძულებს საკუთარი შეკვეთები შეავსონ შედარებით თხელი შუშის მქონე დისპლეებით, რომლებიც იგივე ფუნქციონალურობით გამოირჩევიან, მაგრამ არიან ნაკლებად გამძლენი და შეხებაში ხმარებისას განსხვავებულ შეგრძნებას ტოვებენ მომხმარებელში.

ამ სტრატეგიული ნაბიჯით ეპლი ცდილობს გამოასწოროს 2010 წელს შექმნილი დეფიციტი მის შეკვეთებსა და მიწოდებებს შორის, როცა არსებული აიპედის მარაგები და წარმოების სიმძლავრეები საგრძნობლად ჩამოუვარდებოდნენ რეალურ მოთხოვნას აიპედზე და რაც ძირითადად დისპლეების არასაკმარისი რაოდენობით იყო გამოწვეული.

წყარო

Leave a Comment

Related Posts