გამოვიდა iOS 13.1.3 — რა არის ახალი?

გამოვიდა iOS 13.1.3 — რა არის ახალი?

Apple-მა iOS-ის განახლება 13.1.3 გამოუშვა.

ეს განახლება მიმართულია სტაბილურობის გაუმჯობესებასა და შეცდომების გამოსწორებაზე.

განახლების ნომერი — 17A878.

  • გამოსწორდა ხარვეზი, ზოგიერთ მოწყობილობას არ ჰქონდა ვიბრაცია და შემომავალი ზარის ხმა;
  • გამოსწორდა ხარვეზი, ზოგიერთ მოწყობილობაზე ელ. ფოსტის აპლიკაციაში არ იხსენობდა შეხვედრების მოწვევა;
  • გამოსწორდა ხარვეზი, ზოგერთ მოწყობილობაში არ აჩვენებდა ზუსტ მონაცემებს Helth-ის აპლიკაცია;
  • გამოსწორდა ხარვეზი, ზოგიერთ მოწყობილობაში ხმოვანი ჩანაწერები არ ინახებოდა iCloud-ზე;
  • გამოსწორდა ხარვეზი, ზოგიერთ მოწყობილობაში არ ინახებოდა ზოგიერთი აპლიკაცია;
  • გამოსწორდა ხარვეზი, ზოგიერთი Apple Watch-ი ვერ უკავშირდებოდა iPhone-ს;
  • გამოსწორდა ხარვეზი, ზოგიერთ შეტყობინება არ იგზავნებოდა Apple Watch-ზე;
  • გამოსწორდა ხარვეზი, ზოგიერთ მოწყობილობის Bluetooth-ი წყვეტდა კავშირს მანქანასთან;
  • დაიხვეწა მოწყობილობების Bluetooth-ის მეშვეობით დროულად დაკავშირების საკითხი;
  • გაუმჯობესდა თამაშების ჩართვის პროცესი;

განახლების ზომა დაახლოებით 150 მეგაბიტია, მისი დაყენება უკვე შეგიძლიათ: Settings >> General >> Software Update

Leave a Comment

Related Posts