სარედაქციო პრინციპები

საიტზე განთავსებული ყველა მასალა მხოლოდ ავტორის პირადი აზრია და არ ასახავს რესურსის ზოგად პოლიტიკას. ჩვენ მაქსიმალურად პასუხისმგებლობით ვუდგებით პუბლიკაციებს და ვცდილობთ გამოვრიცხოთ გადაუმოწმებელი, ან ყალბი ინფორმაცია. იმ შემთხვევებში, როდესაც სიტუაცია ამას მოითხოვს, ჩვენ ვეძებთ ოფიციალურ კომენტარს სტატიაში ნახსენები ადამიანებისა და კომპანიებისგან. პასუხის დაგვიანების, ან მისი არარსებობის შემთხვევაში, რედაქტორები იტოვებენ უფლებას გამოაქვეყნონ თავიანთი მოსაზრება, რაც ნათლად არის მითითებული სტატიის ტექსტში.

რედაქცია არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლების მიერ სტატიებზე დატოვებულ კომენტარებზე, მაგრამ იტოვებს უფლებას წაშალოს ისინი, თუ ისინი არ შეესაბამება ეთიკურ სტანდარტებს, არის შეურაცხმყოფელი, ან შეგნებულად მცდარი.

ყველა მასალა, რომელიც გამოქვეყნებულია სარეკლამო კამპანიების ნაწილად, სათაურის ქვეშ აღინიშნება “სარეკლამო” წარწერით. ამ ტეგის არარსებობის შემთხვევაში, სტატია ითვლება, როგორც სარედაქციო და ასახავს მისი ავტორის აზრს.

იმ შემთხვევებში, როდესაც სტატიის ტექსტი იგზავნება მომხმარებლის მიერ, ის შეიძლება გამოქვეყნდეს რედაქციის მიერ შესწორებების გარეშე (გრამატიკული შეცდომების გამოსწორების გარდა). ამ შემთხვევაში, მასალის სისწორეზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ავტორს, რომელიც მითითებულია სტატიის ბოლოს.

რედაქციის მთავარი ამოცანაა, მიაწოდოს უმაღლესი ხარისხის მასალები აუდიტორიას. სტატიების მომზადებისას ჩვენ ვიყენებთ პატივისცემის, სისწორისა და პროფესიონალიზმის პრინციპებს.

თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, ყოველთვის შეგიძლიათ მოგვწეროთ ელ.ფოსტაზე: info@gemug.ge