Tag: Cumputer

სტივ ჯობსის კუთვნილი Apple Computer-ის პროტოტიპი აუქციონზე გაიტანეს

სტივ ჯობსის კუთვნილი Apple Computer-ის პროტოტიპი აუქციონზე გაიტანეს

Apple 1-ს პროტოტიპი რომელიც სტივ ჯობსს ეკუთვნოდა, დღეს აუქციონზე გაიყიდება. 1976 წელს სტივ ვოზნიაკის მიერ აწყობილი სადემონსტრაციო დედაპლატა სტივმა პოლ ...